Naše firma byla založena v roce 1990 Ing. Pavlem Janouškem, jedním ze zakládajících členů Sdružení profesionálních pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky a zároveň evropského sdružení CEPA.

Od května 2008 Vám nabízíme naše služby pod novým obchodním názvem DDD-ASAN s.r.o., ve svém oboru používáme pouze povolené přípravky a nejmodernější technologie schválené příslušnými úřady ČR pro činnost DDD (dezinfekce, dezinsekce a deratizace).

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16179. A pojištěna u České pojišťovny a. s. – pojištění z odpovědnosti za škodu podnikatele.


Nabízíme Vám - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace


  • komplexní DDD služby, včetně speciálních služeb
  • přizpůsobení se Vašim časovým možnostem
  • diskrétnost (používáme pouze neoznačená vozidla)
  • dlouholeté zkušenosti v oboru
  • záruku poctivého jednání

Naše činnost zasahuje téměř do celého odvětví národního hospodářství např.:

Potravinářství - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace


pekárny, cukrárny, mlékárny, jatka, kuchyně, žampionárny, zpracovny brambor, mlýny atd.

Zdravotnictví - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace


nemocnice, polikliniky, domovy s pečovatelskou službou, domovy důchodců

Komunální oblast - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace


školy, hotely, bytový fond, kanalizace, tepelné hospodářství, pohřebnictví

Zemědělství - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace


sklady (obilí, brambor, zelí, cibule), živočišná výroba (drůbežárny, kravíny, prasečáky, hřebčince, teletníky), atd.

Speciální práce - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace


fumigace toxickými látkami (plyny) – sklady obilí, sila, postřiky proti plevelům (desikace), ošetřování dřeva a dřevěných materiálů proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám (dřevomorka domácí)
retardace brambor, dezinfekce bramboráren proti bakteriální kroužkovitosti, dezinfekce skleníků