HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points
V HACCP jde o preventivní přístup k zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin. Tento systém musí být zaveden v celém potravním řetězci (od výrobce až k prodejci).


Systém HACCP se řídí pravidly | DDD-ASAN s.r.o.


 • Analýza nebezpečí
 • Určení kritických bodů
 • Stanovení mezních limitů jednotlivých kritických bodů
 • Zavedení procesu kontroly kritických bodů
 • Stanovení nápravných zařízení pro jednotlivé kritické body
 • Vyhodnocení efektivity systému
 • Zavedení evidence a dokumentace

Naším úkolem v tomto systému je zabránit přístupu potencionálním škůdcům do objektů, surovin a finálních produktů. Nejčastěji jde o hlodavce a obtížný hmyz.


IPM (Integrated Pest Management) | DDD-ASAN s.r.o.


V překladu Integrovaný systém ochrany před škůdci – je proces využívající kombinaci technik k potlačení škůdců, který zahrnuje minimálně tyto prvky:

 • Prohlídka objektu
 • Identifikace škůdce
 • Určení prahu škodlivosti
 • Nápravná opatření a doporučení
 • Vyhodnocení

IPM zahrnuje různé disciplíny a přístupy použitelné při potlačování škůdců se nespoléhá jen na biocidy. Při určování prahu škodlivosti se posuzují určité hraniční limity, při kterých se uskutečňují nápravná opatření.


Druhy prahů škodlivosti | DDD-ASAN s.r.o.


 • zdravotně a bezpečnostní práhy (pro živočichy schopných přenosu choroboplodných zárodků jsou práhy nižší než u neškodných živočichů)
 • zákonné práhy (zákonem stanovená neslučitelnost potravin s hmyzem nebo s hlodavci)
 • ekonomické práhy (škodlivost způsobená na objektech, zařízení, surovinách nebo uskladněném zboží)