Dezinsekce je soubor opatření, jejichž cílem je hubení hmyzu a ostatních členovců. Největší obtíže představují synantropní druhy žijící v blízkosti člověka.

Jedná se především o Mouchy, Mravence, Štěnice, Švábi, Rusy, Rybenky, Vosy, Sršně a zavíječe.


V rámci dezinsekce provádíme tyto činnosti: | DDD-ASAN s.r.o.


  • likvidace much v potravinářských provozech
  • likvidace much ve stájích a zemědělských provozech
  • likvidace štěnic v hotelech, domácnostech, ubytovnách, domovech s pečovatelskou službou atd.
  • likvidace mravenců, včetně mravenců farao
  • ošetření skladů obilí proti obilním škůdcům
  • ošetření napadených rostlinných produktů (obilí, kukuřice, slunečnice, hrách)
  • likvidace vosích i sršních hnízd
  • likvidace švábů v restauračních a kuchyňských provozech
  • likvidace rusů domácích
  • likvidace potravinářských molů

Plynování (Fumigace) | DDD-ASAN s.r.o.


Plynování provádíme tam, kde je nutný jednorázový a rychlý zásah a k ošetření již napadených surovin. K plynování používáme toxický plyn Delicia Gastoxin nebo Phostoxin, který proniká hluboko do ošetřovaného materiálu (dřevěné trámy podlahy atd., obilí, kukuřice).

Lze jej aplikovat ve skladech obilí, silech i do pytlované produkce. Výhodou tohoto přípravku je, že nijak neovlivňuje kvalitu ošetřeného produktu.