Dezinfekce je proces ničení původců nákaz na předmětech nebo v prostředí. Dezinfekce směřuje k přerušení cesty přenosu nákazy ze zdroje nákazy na vnímavého jedince.

Pro dezinfekci používáme pouze schválené přípravky. Spolupracujeme s OHES, SVS v příslušných okresech.

Dezinfekci provádíme v objektech živočišné výroby (drůbežárny, vepříny, kravíny, teletníky), potravinářského a zpracovatelského průmyslu.

Dále se specializujeme na dezinfekci skleníků, skladů brambor, ovoce a zeleniny před jejich dlouhodobým uskladněním.


Ošetřování provádíme | DDD-ASAN s.r.o.


 • postřikem (mokrá cesta) pomocí vysokotlakých postřikovačů Maruyama
 • aerosolem (termomechanický aerosol) pomocí aerosolových vyvíječů (Pulsfog K22, Igeba TF 30,35, Powerfogger 60)

Ochranná dezinfekce | DDD-ASAN s.r.o.


ochrannou dezinfekci provádíme především v zemědělství a potravinářství:

 • dezinfekce drůbežáren
 • dezinfekce výkrmen prasat
 • dezinfekce kravínů a teletníků
 • dezinfekce za přítomnosti zvířat k naředění infekčního prostředí
 • dezinfekce skladů brambor
 • dezinfekce skladů zeleniny před jejím dlouhodobým naskladněním
 • dezinfekce skladů ovoce

Speciální práce v oblasti dezinfekce | DDD-ASAN s.r.o.


 • dezinfekce skleníků
 • dezinfekce skladů brambor proti bakteriální kroužkovitosti přípravkem Menno Florades
 • likvidace plísní a hub (např. Dřevomorka domácí)