Deratizace je komplexní ochrana před škodlivými hlodavci. Patří sem především opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektů. A opatření represivní – vlastní hubení škodlivých hlodavců.

Při deratizaci postupujeme podle standardní metodiky ochranné deratizace vydané SZÚ Praha, která zahrnuje:

 • průzkum objektu
 • doporučení preventivních opatření (utěsnění dveří, oprava podlah, atd.)
 • příprava deratizace
 • kladení nástrah, fixace a jejich označení
 • zaevidování nástrah dle deratizačního schématu a systému HACCP do plánku podniku
 • kontrolní činnost (evidence úbytku nástrahy, doplnění nástrahy, údržba boxů)
 • sběr uhynulých hlodavců a jejich likvidace
 • vyhodnocení účinnosti deratizace

Ochranná dezinfekce | DDD-ASAN s.r.o.


 • deratizace zemědělských podniků
 • deratizace skladů
 • deratizace prodejen
 • deratizace výrobních podniků
 • deratizace potravinářských zařízení – školy, jídelny, hotely, restaurace
 • deratizace nemocnic, poliklinik, DPS
 • deratizace sportovních a kulturních zařízení
 • velkoplošná deratizace měst a obcí
 • deratizace bytových domů a družstev

Speciální práce v oblasti dezinfekce | DDD-ASAN s.r.o.


 • dezinfekce skleníků
 • dezinfekce skladů brambor proti bakteriální kroužkovitosti přípravkem Menno Florades
 • likvidace plísní a hub (např. Dřevomorka domácí)